UWAGA

Informujemy, że w związku z planowanymi pracami technicznymi od dnia 13.12.2016 godz. 18:00 do 14.12.2016 godz. 2:00 nastąpi przerwa w dostępie do usług Geoportalu.  

Za niedogodności  przepraszamy.

Nowe moduły w Portalu PZGIK

Dane o charakterze katastralnym

Zapraszamy do korzystania z udostępnionej na stronie Geoportalu usługi ATOM  pozwalającej na pobieranie danych o charakterze katastralnym bez konieczności logowania. Informacje są dostępne zgodnie z zasadami ponownego wykorzystania informacji publicznej. Oznacza to, że dane można wykorzystywać bezpłatnie, warunkiem jest wskazanie źródła pochodzenia (serwis www.geoportal.gov.pl oraz daty pobrania danych).

Przypominamy, że źródłem tych danych jest system LPIS (System identyfikacji działek rolnych), mogą one być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni. Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków udostępnianymi na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Usługa ATOM dostępna jest pod adresem:

Lista plików wraz z odnośnikami do pobrania dostępna jest na stronie:


W związku z wejściem w życie z dniem 12 lipca 2014 r. ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 897) administratorzy przypominają, że dane przestrzenne, wchodzące w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dostępne przez geoportal za pomocą aplikacji lub usług, mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami.