Wypełniając zapisy art.13 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej "Główny Geodeta Kraju prowadzi publicznie dostępną ewidencje zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory" oraz  §4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej "Ewidencję prowadzi się w systemie teleinformatycznym zintegrowanym z geoportalem infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej" udostępniono ewidencję zbiorów i usług danych przestrzennych.

Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych do wglądu

Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych do pobrania