Powrót

15.02.2021 Nowe usługi WMS i WMTS dla ortofotomapy

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji usługi sieciowe WMS i WMTS zapewniające dostęp do najnowszej ortofotomapy dostępnej w PZGiK. Nowe usługi są dostępne pod adresami:

Najnowsza ortofotomapa jest również dostępna w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Ortofotomapa”.

Zachęcamy do korzystania z nowych adresów usług, ponieważ dotychczasowe adresy:

zostaną w najbliższym czasie wyłączone.

Jednocześnie przypominamy, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnia także drugą grupę usług, przeznaczonych tylko dla ortofotomapy w wysokiej rozdzielczości.

Dzięki pogrupowaniu usług według rozdzielczości, publikowanych na podstawie opracowań gromadzonych w zasobie, nowsze ortofotomapy, ale wykonane w mniejszej rozdzielczości, nie przysłaniają starszych ortofotomap wysokorozdzielczych. Takie podejście pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie dostępnej informacji.