Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnia usługi przeglądania WMS1 i WMTS2 dla różnych kategorii danych przestrzennych zgromadzonych w Państowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym: 

 Grafika przedstawiająca elementy mapy zasadniczej i zagospodarowania przestrzennego  Elementy mapy zasadniczej i zagospodarowania przestrzennego

Rodzaj usługi Nazwa usługi Pokaż w geoportalu Link do adresu usługi
Grafika do usługi WMS Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG) Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT) Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Krajowa Integracja Baz Danych
Obiektów Topograficznych (KIBDOT)
Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Krajowa Integracja Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego (KIMP)
Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Krajowa Integracja Studium Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego (KISKZP)
Zobacz warstwę w Geoportalu

 

 

 Grafika przedstawiająca dane adresowe  Dane adresowe

Rodzaj usługi Nazwa usługi Pokaż w geoportalu Link do adresu usługi
Grafika do usługi WMS Państwowy Rejestr Granic - Adresy i ulice Zobacz warstwę w Geoportalu

 

 

 Grafika przedstawiająca granice administracyjne  Granice administracyjne

Rodzaj usługi Nazwa usługi Pokaż w geoportalu Link do adresu usługi
Grafika do usługi WMS Państwowy Rejestr Granic - Jednostki Terytorialne Zobacz warstwę w Geoportalu

 

 

 Grafika przedstawiająca dane topograficzne  Dane topograficzne i ogólnogeograficzne

Rodzaj usługi Nazwa usługi Pokaż w geoportalu Link do adresu usługi
Grafika do usługi WMTS

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)

Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)

Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMTS

Mapa podkładowa BDOO i BDOT10k

Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMTS

Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO)

Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO) Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMTS

Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych 2015 (BDOO)

Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMTS

BDOO Cieniowanie

Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS

Statystyki budynków i budowli w BDOT10k

Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS

Statystyki sieci komunikacyjnej w BDOT10k

Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS

Statystyki sieci wodnej w BDOT10k

Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS

Statystyki obiektów innych w BDOT10k

Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS

Nowe budynki w BDOT10k

Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS

Strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych

Zobacz warstwę w Geoportalu

 

 

 Grafika przedstawiająca nalot fotogrametryczny  Ortofotomapa

Rodzaj usługi Nazwa usługi Pokaż w geoportalu Link do adresu usługi
Grafika do usługi WMTS Ortofotomapa standardowa Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Ortofotomapa standardowa Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMTS Ortofotomapa o wysokiej rozdzielczości Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Ortofotomapa o wysokiej rozdzielczości Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Ortofotomapa archiwalna standardowa Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Ortofotomapa archiwalna o wysokiej rozdzielczości Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Prawdziwa ortofotomapa Zobacz warstwę w Geoportalu

 

 

 Grafika przedstawiająca NMT  Numeryczny Model Terenu

Rodzaj usługi Nazwa usługi Pokaż w geoportalu Link do adresu usługi
Grafika do usługi WMTS Cieniowanie Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Cieniowanie Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMTS Hipsometria Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Hipsometria Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMTS Cieniowanie i hipsometria Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Wykaz szczytów Zobacz warstwę w Geoportalu

 

 

 Grafika przedstawiająca osnowę geodezyjną  Osnowa geodezyjna

Rodzaj usługi Nazwa usługi Pokaż w geoportalu Link do adresu usługi
Grafika do usługi WMS

Podstawowa Osnowa Geodezyjna Pozioma

Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS

Podstawowa Osnowa Geodezyjna Wysokościowa

Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS

Osnowa Grawimetryczna

Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS

Osnowa Magnetyczna

Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS

Stacje ASG-EUPOS

Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS

Krajowa Integracja Szczegółowych
Osnów Geodezyjnych (KISOG)

Zobacz warstwę w Geoportalu

 

 

 Grafika przedstawiająca dane ogólnogeograficzne i tematyczne  Mapy topograficzne, ogólnogeograficzne i tematyczne

Rodzaj usługi Nazwa usługi Pokaż w geoportalu Link do adresu usługi
Grafika do usługi WMS Ogólnogeograficzna Mapa Polski Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Administracyjna Mapa Polski Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Mapa Sozologiczna Polski Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Mapa Hydrograficzna Polski Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Krajobrazowa Mapa Polski Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMTS

Rastrowa Mapa Topograficzna Polski

Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Rastrowa Mapa Topograficzna Polski Zobacz warstwę w Geoportalu

 

 

 Grafika przedstawiająca skorowidze map  Skorowidze map

Rodzaj usługi Nazwa usługi Pokaż w geoportalu Link do adresu usługi
Grafika do usługi WMS Mapa Sozologiczna Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Mapa Ogólnogeograficzna Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Mapy Krajobrazowe Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Mapy Geomorfologiczne Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Mapy Tyflologiczne Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Osnowa Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO) Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Mapa topograficzna Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Vector Smart Map (VMap) Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Mapa hydrograficzna Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Mapy administracyjne Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Ortofotomapa do pobrania według aktualności Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Ortofotomapa do pobrania według rozdzielczości Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Prawdziwa ortofotomapa Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Dane pomiarowe NMT - PL-KRON86-NH Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Dane pomiarowe NMT - PL-EVRF2007-NH Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Numeryczny Model Terenu - PL-KRON86-NH - 1m Zobacz warstwę w Geoportalu

Numeryczny Model Terenu - PL-EVRF2007-NH - 1m Zobacz warstwę w Geoportalu

Numeryczny Model Terenu - PL-EVRF2007-NH - 5m Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Numeryczny Model Pokrycia Terenu - PL-KRON86-NH Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Numeryczny Model Pokrycia Terenu - PL-EVRF2007-NH Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Osnowa fotogrametryczna Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Aerotriangulacja Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Linia mozaikowania Zobacz warstwę w Geoportalu

Grafika do usługi WMS Obrazy intensywności Zobacz warstwę w Geoportalu

 

 

1Web Map Service (WMS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej. Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wms.

 

2Web Map Tile Service (WMTS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowych, predefiniowanych fragmentów mapy tzw. kafli. Proces generowania kafli jest uruchamiany po aktualizacji danego produktu natomiast pliki zapisywane są na serwerach w odpowiedniej strukturze. Zastosowanie takiego rozwiązania przyspiesza odpowiedź usługi na zapytanie użytkownika o fragment mapy ponieważ zwracana jest już wcześniej przygotowana grafika w przeciwieństwie do usługi WMS, która generuje plik graficzny każdorazowo po otrzymaniu takiego zlecenia.